Яцик Роман Михайлович
Яцик Роман Михайлович
20.02. 1946

Завідувач лабораторії лісової селекції і насінництва Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені Петра Пастернака, доцент кафедри лісознавства Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Лісівничої академії наук України.

   Яцик Роман Михайлович народився 20 лютого 1946 року в смт. Гвіздець Коломийського району Ів-Франківської області.
   Навчання:
1952-1963 рр. – Гвіздецька загальноосвітня середня школа (Коломийський район, Івано-Франківської області);
1963-1966 рр. – Сторожинецький лісний технікум (м. Сторожинець, Чернівецької області);
1968-1972 рр. Львівський лісотехнічний інститут (м. Львів);
1974-1976 рр. – аспірантура в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (м. Харків).
   Дипломи:
К №856507 від 1 березня 1966 року, м. Сторожинець (кваліфікація – технік лісового господарства);
Э №081783 від 30 травня 1972 р., м.Львів (кваліфікація – інженер лісового господарства);
СХ №005462 від 28 квітня 1982 р., м. Москва (диплом кандидата сільськогосподарських наук);
СН №038477 від 31 жовтня 1984 р., м. Москва (атестат старшого наукового співробітника);
ЛАНУ №00050 від 28 червня 1996 р., м. Львів (диплом член-кореспондента Лісівничої Академії Наук України).
   Робота:
1966-1968 рр. – технік-лісівник Брустурівського лісництва Коломийського лісокомбінату Івано-Франківської області;
з 1968 рр. по даний час праця в Українському науково-дослідному інституті гірського лісівництва ім. П.С.Пастернака (до 1991 р. – Карпатський філіал Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького) на посадах: старшого лаборанта, інженера, молодшого і старшого наукового співробітника, завідувача Надвірнянським (з 1986 р. – Горганським дослідним пунктом) завідувача сектором селекції, завідувача лабораторії лісової селекції і насінництва, заступника директора з наукової роботи; з 2005 р. – доцент кафедри лісознавства Інституту природничих наук Прикарпатського національного Університету імені Василя Стефаника (за сумісництвом).

   Автор та співавтор майже 170 наукових праць, 9 винаходів і сортів рослин. Серед наукових праць є монографії, підручники, розділи книг. заключні наукові звіти, брошури, рекомендації, вказівки, статті у міжнародних та вітчизняних виданнях, буклети, інформаційні листки, тези доповідей на наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах українських товариств: ботанічного та генетиків і селекціонерів.
   Під керівництвом Романа Яцика проведені наукові дослідження із побічного користування лісом, збереження генетичних ресурсів, селекції. насінництва та інтродукції рослин в лісах Карпатського регіону і на прилеглих територіях. Матеріали досліджень лабораторії увійшли в „Програму з інтродукції деревних рослин”, „Настанови з лісового насінництва”, „Правила відновлення лісів і лісорозведення”, „Вказівки з виділення лісового генетичного фонду, селекції і насінництва в Українських Карпатах”.
   Основними доробками є авторські свідоцтва на винаходи та сорти рослин і ряд рекомендацій: з відбору плюсових дерев, технології створення промислових плантацій плодово-ягідних деревних та чагарникових порід, закладки клонових лісонасінних плантацій, формування і експлуатації лісонасінних ділянок, ведення господарства в лісових генетичних резерватах, створення насінних плантацій підвищеного генетичного рівня, комплексної оцінки інтродуцентів для створення лісів різного цільового призначення, покращення лісової селекції і насінництва в карпатському регіоні, з використання перспективних інтродуцентів під час створення штучних насаджень різного цільового призначення, з удосконалення насінництва основних аборигенних та інтродукованих деревних видів на основі методів плюсової та популяційної селекції у карпатському регіон, із збереження, відновлення та використання генетичних ресурсів цінних малопоширених лісових деревних видів у карпатському регіоні і на прилеглих територіях.
   Здійснюється тісна співпраця з Європейською Програмою Збереження Лісових Генетичних Ресурсів (EUFORGEN). В процесі співпраці з EUFORGEN розроблена методика із комплексної оцінки лісових генетичних ресурсів.
   Щорічно відбуваються координаційні наради із удосконалення методики польових та камеральних робіт.
   Розробляються ряд договірних тем з лісовими підприємствами Чернівецької, Закарпатської Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, які стосуються інвентаризації, детального обстеження і вивчення лісових генетичних ресурсів та об’єктів постійної лісонасінної бази.
   Дослідженнями охоплено 210 лісових генетичних резерватів на площі понад 13 тис. га, плюсові насадження (1200га), 1300 плюсових дерев та 350 га клонових лісонасінних плантацій, з яких 120 га вже атестовані і внесені в Державний Реєстр України.
   На часі розробка Положення щодо виділення, збереження та відтворення генетичного фонду лісів України.
   Об’єкти, на яких ведеться наукова робота:
   Дендрологічні парки „Діброва” ( територія Богородчанського лісництва Солотвинського держлісгоспу) та „Високогірний” (Бистрицьке лісництво Надвірнянського держлісгоспу).
   Селекційно-насінницький комплекс на площі 50 га в Шепарівському лісництві Коломийського держлісгоспу.
   Лісові генетичні резервати, плюсові насадження, плюсові дерева, клонові лісонасінні плантації та постійні лісонасінні ділянки в лісах Карпатського регіону і на прилеглих територіях.
   Географічні, висотно-інтродукційні та популяційні лісокультури (понад 60 га) на території Надвірнянського, Коломийського, Івано-Франківського держлісгоспів та в Гірському науково-дослідному лісництві Українського науково-дослідного інституту імені Петра Пастернака.

Список наукових праць
Яцика Романа Михайловича

№ п/пНазва наукової праціВидавництво, журнал (номер, рік) або номер авторського свідоцтваК-сть сторінокПрізвище співавторів роботи
1
Нужны прививочные семенные плантации дугласииЛесное хозяйство, № 11, 1974, с. 55-56
2
Р.Г. Мойсеев
Я.Г. Чуйко
2
Отбор и фенотипические признаки плюсовых деревьев ели в Карпатах Лесохозяйственная информация, вып. 21, 1975, с. 11-12
2
Л.Л. Мольченко
Я.Г. Чуйко
3
Формовая структура хозяйственно-ценного генофонда основных хвойных лесообразователей в КарпатахІІІ съезд генетиков и селекционеров Украины, ч. ІІ (тезисы). – К., “Наукова думка”, 1976
2
Л.Л. Мольченко
Я.Г. Чуйко
4
Генофонд сосны обыкновенной реликтовой и особенности ее отбора в Карпатах Лесохозяйственная информация, вып. 19, 1976, с. 13
1
Л.Л. Мольченко
Я.Г. Чуйко
5
Об популяционной изменчивости сосны обыкновенной реликтовой в Карпатах Лесоводство и агролесомелиорация, вып. 48, К., 1977, с. 21-26
6
 
6
До питання про мінливість шишок реліктової сосни звичайної в мікропопуляціях Карпат VІ з’їзд УБТ (тези), К., “Наукова думка”, 1977, с. 267-268
2
 
7
До питання про внутрішньовидову мінливість ялини звичайної в Карпатах Зб. досягнень ботанічної науки на Україні (тези), К., “Наукова думка”, 1977, с. 98-99
2
Я.Г. Чуйко
Т.Г. Шпільчак
8
Генетико-селекционные исследования пихты в Карпатах ІІІ съезд ВОГИС им. Н.И. Вавилова. Том 2 “Генетика и селекция растений” (тезисы), Л., 1977, с. 98-99
2
Л.Л. Мольченко
Я.Г. Чуйко
9
Прививки сосны обыкновенной в Карпатах Лесохозяйственная информация, вып. 4, 1978, с. 12-13
2
Я.Г. Чуйко
10
Охрана и восстановление сосны обыкновенной реликтовой в Карпатах Сборник “Достижения и перспективы развития техники в лесной и деревообрабатывающей промышленности” (тезисы), Ивано-Франковск, 1978, с. 29-30
2
Л.Л. Мольченко
Я.Г. Чуйко
М.В. Гаврилюк
11
Заключительный отчет по теме ХД-09-1209-76 “Разработать технологию создания клоновых лесосеменных плантаций хвойных пород в Карпатах” Микрофильм, Б 745881, 1978
100
Л.Л. Мольченко
М.Е. Гайдукевич
Н.И. Масленникова
Я.Г. Чуйко
12
Изменчивость некоторых морфолого-анатомических признаков у сосны обыкновенной реликтового происхождения в Карпатах Лесоводство и агролесомелиорация, вып. 54, К., 1979, с. 14-22
9
П.И. Молотков
Л.Л. Мольченко
13
О формовом разнообразии сосны кедровой европейской в Карпатах Сб. “Научно-технический прогресс в деревообрабатывающей промышленности” (тезисы). К., 1979, с. 225
1
Я.Г. Чуйко
14
Биохимические исследования сосны, ели и пихты в Карпатах Материалы Всесоюзного совещания по селекции, генетике и семеноводству (тезисы). М., 1980, с. 153-155
3
Л.Л. Мольченко
Г.В. Юхимчук
15
Опыт выращивания посадочного материала облепихи крушиновой и рябины черноплодной в Карпатах Новое в науке и технике лесного хозяйства, вып. 17, М., 1980
1
А.Н. Гаврусевич
З.Й. Ковач
16
Список плюсових дерев, стаціонарних насінних ділянок карпатського регіону Довідник карпатського лісівника, Ужгород, “Карпати”, 1980
12
Л.Л. Мольченко
М.Є. Гайдукевич
17
Восстановление сосны обыкновенной реликтового происхождения в Карпатах Сб. “Роль науки в создании лесов будущего” (тезисы). Л., 1981, с. 193
1
 
18
Об испытании семенного потомства плюсовых деревьев сосны обыкновенной реликтовой в Карпатах IV съезд генетиков и селекционеров Украины ч. 4. (тезисы) К., “Наукова думка”, 1981, с. 121-123
3
Л.Л. Мольченко
М.В. Гаврилюк
19
Сезонная активность биокатализаторов и ее значение для отбора плюсовых деревьев IV съезд генетиков и селекционеров Украины ч. 4. (тезисы) К., “Наукова думка”, 1981, с. 119-121
3
Г.В. Юхимчук
Л.Л. Мольченко
20
Некоторые селекционно-генетические признаки ели в Карпатах IV съезд генетиков и селекционеров Украины ч. 4. (тезисы) К., “Наукова думка”, 1981, с. 98-100
3
Л.Л. Мольченко
А.Н. Гаврусевич
Г.В. Юхимчук
М.В. Гаврилюк
21
Технология создания промышленных плантаций плодово-ягодных древесных и кустарниковых пород в лесах Карпат (методические рекомендации) Ивано-Франковский ЦНТИ, Ивано-Франковск, 1981, 30 с.
30
А.Н. Гаврусевич
О.И. Дутчин
22
Заключительный отчет по теме ХД-06-1206-79 “Разработать технологию закладки промышленных плантаций плодовоягодных древесных и кустарниковых пород в лесах Карпат” Микрофильм Б 942709, 1981
151
А.Н. Гаврусевич
Р.И. Бродович
О.И. Дутчин
23
Плантации ягодных культур в Карпатах Лесное хозяйство, № 8, 1981, с. 68-69
2
А.Н. Гаврусевич
Р.И. Бродович
О.И. Дутчин
24
Клоновое семеноводство сосны обыкновенной реликтового происхождения в Украинских Карпатах Информационный листок Ивано-Франковского ЦНТИ, Ивано-Франковск, 1981, 4 с.
4
Я.Г. Чуйко
И.Н. Швадчак
25
Биологические основы элитного семеноводства сосны обыкновенной реликтового происхождения в Украинских Карпатах Автореф. канд. диссертации, Харьков, 1981
25
 
26
Технология закладки промышленных плодово-ягодных плантаций в Карпатах Сб. “Повышение технического уровня и совершенствования технологии производства на предприятиях Минлеспрома УССР (тезисы). Ивано-Франковск, 1981, с. 29-31
3
А.Н. Гаврусевич
Р.И. Бродович
О.И. Дутчин
Я.Г. Чуйко
27
Створення плантацій обліпихи крушиновидної в Карпатах Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість, № 1, 1982, с. 18-19
2
А.М. Гаврусевич
О.І. Дутчин
28
Формирование и эксплуатация лесосеменных участков в Ивано-Франковской области Информационный листок Ивано-Франковского ЦНТИ, Ивано-Франковск, 1982
4
И.Н. Швадчак
29
Результаты селекционной инвентаризации лесосеменных участков в Карпатах Сб. “Технический прогресс и комплексное использование местных ресурсов древесного сырья на предприятиях Минлеспрома УССР (тезисы). Ивано-Франковск, 1982, с. 137-139
2
И.Н. Швадчак
Т.М. Порада
Я.Г. Чуйко
30
О двух климатипах сосны на Западе УССР Лесное хозяйство, № 8, 1982, с. 28-29
2
А.А. Божок
31
Отбор ценного генетического фонда древесных пород в карпатских лесах Информационный листок Ивано-Франковского ЦНТИ, Ивано-Франковск, 1983, 4 с.
4
И.Н. Швадчак
П.А. Зелез
И.П. Скочеляс
32
Изменчивость сосны обыкновенной в Карпатах Всесоюзное совещание по лесной генетике, селекции и семеноводству (тезисы). Петрозаводск, 1983, с. 192-194
3
 
33
Дослідницька робота в шкільних лісництвах Івано-Франківськ, 1983, 18 с.
18
А.М. Гаврусевич
Є.М. Бакаленко
34
Заключительный отчет по теме ХД 06-1209-80 “Разработать систему мероприятий по формированию и эксплуатации существующих постоянных и временных лесосеменных участков в п/о “Закарпатлес”, “Прикарпатлес”, “Черновицлес” Ивано-Франковск, 1983
132
И.Н. Швадчак
П.А. Зелез
И.П. Скочеляс
35
Ресурсы основных видов плодово-ягодных растений Украинских Карпат VII делегатский съезд ВБО (тезисы). Л., 1983, с. 185
1
Я.Д. Гладун
В.И. Парпан
М.Н. Косяков
М.М. Макогон
36
Сосна звичайна реліктового походження і її відновлення в Українських Карпатах Зб. “Рідкісні рослини природної флори України, шляхи та методи їх охорони”, К., “Наукова думка”, 1983, с. 113-118
5
Л.Л. Мольченко
37
Эксплуатационные запасы важнейших для медицинской промышленности лекарственных растений, произрастающих в Гослесфонде Украинских Карпат Сб. “Лесное хозяйство в решении Продовольственной программы” (тезисы), К., 1984
2
Я.Д. Гладун
38
Создание промышленных плантаций плодово-ягодных культур в Карпатах Сб. “Лесное хозяйство в решении Продовольственной программы” (тезисы), К., 1984
2
Я.Д. Гладун
39
Формирование и эксплуатация лесосеменных участков в Украинских Карпатах Лесное хозяйство, № 3, 1985, с. 40-41
2
А.Н. Гаврусевич
И.Н. Швадчак
40
Способ прививки хвойных пород Авторское свидетельство № 1155197, 1985
Я.Г. Чуйко
41
Перспективы увеличения плодово-ягодного сырья в карпатском регионе Сб. “Многоцелевое использование и расширенное воспроизводство лесных ресурсов в Украинской ССР на основе региональной программы “Лес” (тезисы), Винница, 1985
2
Я.Д. Гладун
42
Заключительный отчет по теме № 20 “Улучшить свойства основных лесообразующих пород путем отбора ценных форм и экотипов в природных популяциях и испытательных культурах на основе селекционных заказников и маточных архивов” (1981-1985 гг.) Ивано-Франковск, книга ІІ, 1985. (Микрофильм, инв. № 02860004228).
148
И.Н. Швадчак
П.А. Зелез
В.И. Ступар
О.И. Кучирко
Т.Н. Олексив
43
Рекомендации по созданию, формированию, стимулированию плодоношения и рациональной эксплуатации лесосеменных участков главных лесообразующих пород Украинских Карпат. Ивано-Франковск, 1985, 18 с.
18
А.Н. Гаврусевич
П.А. Зелез
И.Н. Швадчак
44
Генетические резерваты карпатских лесов Информационный листок Ивано-Франковского ЦНТИ, Ивано-Франковск, 1986, 4 с.
4
И.Н. Швадчак
П.А. Зелез
И.И. Карпа
45
Лесовосстановление в Карпатах на генетико-селекционной основе Информационный листок Ивано-Франковского ЦНТИ, Ивано-Франковск, 1986, 4 с.
4
А.Н. Гаврусевич
Т.Н. Олексив
П.А. Зелез
И.Н. Швадчак
46
Ресурсы, рациональное использование и охрана арники горной в Черновицкой области Сб. “Флора и растительность Украины” (тезисы), К., 1986, с. 12-14
3
Я.Д. Гладун
В.И. Парпан
М.И. Гладун
Ф.И. Мамчур
М.А. Макогон
47
Заключительный отчет по теме ХД-1210-84 “Выявить лесные генетические резерваты и разработать практические рекомендации по ведению хозяйства в них” (1984-1986 гг.) Ивано-Франковск, 1986
77
П.А. Зелез
В.И. Ступар
О.И. Кучирко
И.Н. Швадчак
Т.В. Наливайко
48
Дугласія тисолиста на північному мегасхилі Карпат Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість, № 1, 1987. – с. 13-14
2
Т.Н. Олексів
49
Генетические резерваты карпатских лесов VIII съезд Украинского ботанического общества (тезисы). К., “Наукова думка”, 1987, с. 172
1
П.А. Зелез
О.И. Кучирко
И.Н. Швадчак
50
Лесные генетические резерваты Украинских Карпат и ведение хозяйства в них (методические рекомендации) Ивано-Франковск, 1987, 32 с.
32
П.А. Зелез
И.Н. Швадчак
В.И. Ступар
и др.
51
Промислові плантації ягідних культур в Карпатах Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість, № 3, К., 1987, с. 20-21
2
І.М. Швадчак
А.М. Гаврусевич
П.А. Зелез
Т.В. Наливайко
52
Выявление и рациональное использование ценного лесного генофонда Украинских Карпат Лесоводство, лесоразведение, лесные пользования (экспресс-информация) вып. 12., М., 1987, с. 2-10
9
И.Н. Швадчак
А.Н. Гаврусевич
П.А. Зелез
Т.В. Наливайко
53
Создание ПЛСУ в горных условиях КарпатЛесоводство, лесоразведение, лесные пользования (экспресс-информация), вып. 12. М., 1987, с. 11-12
2
А.Н. Гаврусевич
Т.Н. Олексив
54
Наука – лісовому господарствуБуклет, Івано-Франківськ, 1987, 5 с.
5
Т.М. Олексів
55
Селекционная структура популяций лесных генетических резерватовV съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова (тезисы). М., 1987, с. 185
1
Л.Л. Мольченко
А.Н. Гаврусевич
В.П. Войтюк
56
Об изменчивости семян бука европейскогоЛесоводство и агролесомелиорация, вып. 74, К., 1987, с. 52-56
5
В.И. Парпан
П.А. Зелез
57
Интродукция лесных пород на северном мега-склоне Украинских Кар-пат (целевая программа)Ивано-Франковск, 1987
47
Т.Н. Олексив
58
Методические рекомендации по созданию семенных плантаций повышенного генетического уровняХарьков, 1988, 8 с.
7
П.И. Молотков
Н.И. Давидова
О.И. Свердлова
О.И. Кириченко
и др.
59
Плодово-ягодные плантации в лесах УкраиныЛесоводство, лесоразведение, лесные пользования (экспресс-информация), вып. 3, М., 1988, с. 9-17
10
Я.Д. Гладун
60
Лесосеменное районирование, как основа восстановления буковых лесовВсесоюзное совещание по использованию лесосырьевых ресурсов бука 26-26 мая 1988 г. (тезисы). М., 1988
2
П.И. Зелез
В.И. Парпан
Р.Р. Олийнык
61
Повышение продук-тив-ности и качественного состава лесов Украинских Карпат путем введения в них интродуцентовЛесоводство, лесоразведение, лесные пользования (экспресс-информация), вып. 10, М., 1988, с. 13-20
8
Т.Н. Олексив
В.И. Ступар
О.И. Кучирко
62
Биоэкологические особенности некоторых интродуцентов семейства сосновых на северном мегасклоне Украинских КарпатЛесоводство и агролесомелиорация, вып. 77, К., 1988, с. 80-84
5
Т.Н. Олексив
О.И. Кучирко
63
Сезонный рост и развитие некоторых интродуцентов семейства сосновых в Украинских КарпатахАктуальные вопросы ботаники в СССР (тезисы докладов VIII делегатского съезда ВБО) Алма-Ата, «Наука», 1988, с. 544
1
Т.Н. Олексив
О.И. Кучирко
64
Создание ПЛСУ ели в Украинских КарпатахРазвитие генетики и селекции в лесохозяйственном производстве (тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания в г. Воронеже 22-23.09.1988 г.), М., 1988, с. 179-181
3
И.Н. Швадчак
65
Способы и технологии освоения низкопродук-тивных земель (методи-ческие рекомендации)Ивано-Франковск, 1989, 36 с.
36
Н.И. Приходько
Ю.С. Шпарык
и др.
66
50-летний опыт лесокультурного дела в Украинских КарпатахРазвитие лесного хозяйства в Западных областях УССР за годы Советской власти (тезисы докладов республиканской научно-технической конференции), Львов, 1989, с. 134-135
2
А.Н. Гаврусевич
Р.И. Бродович
Т.М. Порада
67
Перевод семеноводства основных лесообразующих пород Карпат и Волыни на селекционную основуРеспубликанский семинар “Совершенствование лесного семеноводства” (краткие тезисы докладов), Харьков, 1989, с. 18-19
2
Л.Л. Мольченко
В.П. Войтюк
68
Результати інтродукції соснових на північний мегасхил Українських КарпатСистема ведення лісового господарства в гірських умовах Карпат (тези доповідей республіканської науково-технічної конференції 23-25 травня 1990 року), Івано-Франківськ, 1990, с. 224-225
2
 
69
Впровадження перспективних інтродуцентів в карпатські лісиСистема ведення лісового господарства в гірських умовах Карпат (тези доповідей республіканської науково-технічної конференції 23-25 травня 1990 року), Івано-Франківськ, 1990, с. 226-227
2
Т.М. Олексів
П.А. Зелез
В.І. Ступар
Р.Т. Волосянчук
70
Сосна звичайна реліктового походження в Українських КарпатахСистема ведення лісового господарства в гірських умовах Карпат (тези доповідей республіканської науково-технічної конференції 23-25 травня 1990 року), Івано-Франківськ, 1990, с. 272-273
2
 
71
Перспективы рационального использования ценного генетического фонда лесовСовершенствование научного обеспечения лесохозяйственного производства (тезисы), 1990, с. 76-77
2
П.А. Зелез
Р.Т. Волосянчук
В.И. Ступар
72
Заключительный отчет по теме № 29/30 (13ГЗН) «Провести селекцию, сортоизучение и сортоиспытание основных лесообразующих пород на основе оценки испытательных культур и гибридизации и интродукцию лесных пород с улучшенными хозяйственноценными признаками, их первичное испытание и создать маточные и семенные плантации (1986-1990 гг.)Ивано-Франковск, 1990
200
П.А. Зелез
В.И. Ступар
Р.Т. Волосянчук
Т.Н. Олексив
73
Сохранение и рациональное использование ценного лесного генофонда Украинских КарпатЭкологические проблемы охраны живой природы (тезисы), М., 1990, с. 228-229
2
П.А. Зелез
74
Современное состояние и перспективы использования лесных селекционно-семеноводческих комплексовСовершенствование ресурсосберегающих технологий и охраны окружающей среды лесопромышленных предприятий (тезисы), Ивано-Франковск, 1990, с. 29-30
2
П.А. Зелез В.И. Ступар Р.Т. Волосянчук
75
Первые шаги сортового популяционного семеноводства в Украинских КарпатахСовершенствование ресурсосберегающих технологий и охраны окружающей среды лесопромышленных предприятий (тезисы), Ивано-Франковск, 1990, с. 30-31
2
П.А. Зелез
В.И. Ступар
Р.Т. Волосянчук
76
Внутривидовая изменчивость, формовая и селекционная структура лиственницы европейской в культурбиоценозах Украинских Карпат VI съезд Украинского общества генетиков и селекционеров им. Н.Н. Вавилова (тезисы докладов в г. Полтаве), 1992, с. 111-114
3
А.Н. Гаврусевич
П.А. Зелез
77
Результати селекційної інвентаризації клонових лісонасінних плантацій на Прикарпатті Тези доповідей 44-ої наук.-технічної конференції за підсумками науково-дослідних робіт в 1991 р., Львів, 1992, с. 71-72
2
 
78
Розвиток лісової селекції, насінництва та інтродукції в Українських Карпатах Лісова селекція, насінництво та інтродукція в Українських Карпатах (тези), Івано-Франківськ, 1993, с. 4-7
4
І.М. Патлай
А.М. Гаврусевич
79
Міжвидові схрещування сосен на Прикарпатті Лісова селекція, насінництво та інтродукція в Українських Карпатах (тези), Івано-Франківськ, 1993, с. 102-104
3
В.І. Ступар
80
Висотно-інтродукційні культури в Горганах Лісова селекція, насінництво та інтродукція в Українських Карпатах (тези), Івано-Франківськ, 1993, с. 97-99
3
Т.М. Олексів
81
Перспективність інтродукції деревно-кущових видів на північний мегасхил Українських Карпат Лісова селекція, насінництво та інтродукція в Українських Карпатах (тези), Івано-Франківськ, 1993, с. 90-92
3
П.А. Зелез
М.Є. Гайдукевич
В.І. Ступар
Т.М. Олексів
82
Заключний звіт по темі ГД 6/93 “Організація лісонасінної справи на генетико-селекційній основі у Боринському селекційному держлісгоспі” Івано-Франківськ, 1993, 77 с.
77
Т.М. Порада
І.М. Мандзюк
83
Заключний звіт по темі ГД № 67 “Провести інвентаризацію селекційно-насінницьких та інтродукційних об’єктів Івано-Франківської області і розробити систему заходів по догляду за ними та раціональному використанню” Івано-Франківськ, 1993
75
В.І. Ступар
В.В. Будзак
84
Сучасний стан і перспективи розвитку селекції, насінництва та інтродукції в Карпатах. Лісовий журнал, № 2, К., 1994, с. 13
1
Р.І. Бродович
85
Досвід введення ялиці бальзамічної в карпатські ліси Інформаційний листок № 94-11 Івано-Франківського ЦНТЕІ, Івано-Франківськ, 1994
4
Р.І. Бродович
В.І. Ступар
Т.М. Олексів
86
Ялицю бальзамічну – в карпатські ліси Лісовий журнал, № 6, К., 1994, с. 7-8
2
Р.І. Бродович
В.І. Ступар
Т.М. Олексів
87
Шляхи підвищення продуктивності карпатських лісів Матеріали 46-ї нук.-техн. конференції Українського державного лісотехнічного університету, Львів, 1994, с. 268-269
2
Р.І. Бродович
А.М. Гаврусевич
88
Лісова селекція і насінництво в Карпатах Лісовий журнал, № 1, К., 1995, с. 13-14
2
А.М. Гаврусевич
Г.Т. Криницький
89
Досвід інтродукції цінних деревних порід Лісовий журнал, № 2, К., 1995, с. 12-13
2
Р.І. Бродович
90
Уровень генетической изменчивости и дифференциации у сосны обыкновенной в природных популяциях Украинских Карпат Доклады Академии наук Беларуси, том 39, № 1, 1995, с. 71-76
6
Г.Г. Гончаренко
Р.Т. Волосянчук
А.Е. Силин
91
Морфологічна мінливість та генетична диференціація бука на Україні IV симпозіум IUFRO з проблем бука (тези доповідей), Львів, 1995, с. 9-10
2
І.М. Швадчак
П.І. Молотков
П.А. Зелез
92
Заключний звіт по темі № 13 “Провести селекцію, сортовиведення, сортовипробування і розмноження цінних аборигенних та інтродукованих лісових порід для створення насаджень різного цільового призначення” Івано-Франківськ, 1995
77
В.І. Ступар
В.С. Феннич
В.В. Будзак
93
Заключний звіт по темі № 15 “Розробити методи і технологію насінництва лісових деревних порід для реалізації програми створення насінної бази на генетико-селекційній основі в Україні” Івано-Франківськ, 1995
57
Т.М. Порада
З.С. Дарійчук
Н.І. Масленникова
Р.Т. Волосянчук
В.С. Феннич
94
Лісовідновлення та лісорозведення в карпатському регіоні України Лісівнича наука та освіта: стан і перспективи розвитку. Міжнародна ювілейна наук.-практ. конференція, К., Боярська ЛДС НАУ, 1995
2
А.М. Гаврусевич
Р.І. Бродович
95
Державний дендрологічний парк “Високогірний” в Українських Карпатах Тези доповідей ІІ міжнародного симпозіуму, присвяченому 200-річчю дендрологічного парку “Софіївка”, Умань, 1996
1
Т.М. Олексів
А.М. Гаврусевич
Р.І. Бродович
96
Дендрологічний парк “Діброва” Тези доповідей ІІ міжнародного симпозіуму, присвяченому 200-річчю дендрологічного парку “Софіївка”, Умань, 1996
1
В.І. Ступар
97
Сорт рослин “Модрина Білоославська” Авторське свідоцтво № 509, 1996
Ю.Ю. Боберський
П.М. Николюк
98
Сорт рослин “Ялиця бальзамічна Надвірнянська” Авторське свідоцтво № 508, 1996
Т.М. Олексів
99
Сучасні проблеми лісовідновлення і лісорозведення в Карпатах та шляхи їх вирішення Науковий вісник, Лісівницькі дослідження в Україні, Львів, 1996, вип. 5, с. 30-33
4
Р.І. Бродович
А.М. Гаврусевич
100
Структура та наукові здобутки УкрНДIгiрлiс Івано-Франківськ, 1996, 26 с.
27
В.І. Парпан
101
Збереження карпатських лісових генетичних ресурсів Проблеми ботаніки і мікології на порозі третього тисячоліття. Матеріали Х з’їзду Українського ботанічного товариства (Полтава, 22-23 травня, 1997 р.), Київ-Полтава, 1997, с. 280
1
В.І. Ступар
А.В. Фундюр
102
Розвиток плюсової селекції та плантаційного лісового насінництва в Карпатах і прилеглих територіях Інформаційний листок, Івано-Франківськ, 1997, 4 с.
4
В.І. Ступар
Т.М. Порада
А.В. Фундюр
П.С. Каплуновський
ВС. Феннич
103
Проблеми відновлення та розведення лісів в карпатському регіоні України і прилеглих територій Івано-Франківськ, 1997, 46 с.
46
Р.І. Бродович
А.М. Гаврусевич
104
Сорт рослин “Сосна кедрова корейська Богородчанська” Авторське свідоцтво № 691, 1997
К.К. Смаглюк
В.І. Ступар
105
Селекция и сортоиспытание дуба на Украине Лесная наука на рубеже ХХІ века. Сборник института леса НАН Беларуси, Гомель, 1997. – вып. 46. – с. 199-202
3
И.Н. Патлай
Ю.И. Гайда
С.А. Лось
К.А. Волошинова
106
Conservation of genetic resources of Social Broad leaves in Ukraine First EUFORGEN Meeting on Social Broad leaves (Bordeaux, France, 1997) IPGRI. – Rome, Italy. – 1998. – c. 13-19
5
I. Patlay
S. Los
I. Shvadchak
107
Сучасний стан та шляхи інтенсифікації природного відновлення дубових лісів регіону Лісовий комплекс Закарпаття: сучасний стан, проблеми стабілізації та перспективи розвитку, Ужгород, “Патент”, 1998, с. 69-73
5
Р.І. Бродович
А.М. Гаврусевич
Ф.Ф. Гербут
Т.М. Порада
Ю.Д. Кацуляк
108
Актуальні питання збереження генетичного різноманіття лісових видів в гірських екосистемах Карпат Збереження флористичного різноманіття карпатського регіону. Збірник матеріалів наук. практ. конф. - Синевир, 1998. - с. 173-175.
3
В.І. Парпан
Р.І. Бродович
А.М. Гаврусевич
109
Лісокультурні аспекти раціонального використання та відтворення лісових екосистем Українських Карпат Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку, Рахів, 1998, с. 25-29
5
Р.І. Бродович
А.М. Гаврусевич
110
Внедрение наиболее перспективных древесных интродуцентов в лесную практику карпатского региона Украины Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье. Матер. 7-ой междунар. научн. практ. конф.- Симферополь, 1998. – с. 227-228.
2
В.И. Парпан
В.И. Ступар
Р.И. Бродович
А.Н. Гаврусевич
111
Conservation and rational use of genetic resources of forest trees specials in the Ukrainian Carpathians Sustainable forest genetic resources programmers in the Newly Independent States of the forester USSR. IPGRI. – Romie, Italy, 1998. – с. 16-19.
3
 
112
Селекция и сортоиспытание дуба на Украине. Дуб порода третьего тысячелетия. Ст. трудов. – вып. 48. – Гомель, 1998, с. 177-183
7
И.Н.Патлай
Ю.И.Гайда
С.А. Лось
Н.А. Волошинова
К.П. Бадалов
113
Результаты интродукции древесных пород в карпатском регионе Украины Проблемы интродукции растений и отдаленной гибридизации. Мат. междун. конференции. – М., 1998, с. 252-254
3
В.И. Ступар
А.В. Фундюр
114
Дугласія зелена в Україні Івано-Франківськ, 1998
122
М.С. Гунчак
Ю.Є. Андрушків
115
Оцінка розвитку плантаційного та популяційного лісового насінництва в карпатському регіоні України Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва. Тези міжн. наук.-практ. конф. – Львів, 1999. – с. 137-138.
2
П.С. Каплуновский
В.І. Ступар
Т.М. Порада
В.С. Феннич
А.В. Фундюр
116
Лісові генетичні ресурси карпатського регіону України: сучасний стан, перспективи збереження, відтворення і раціонального використання Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва. Тези міжн. наук.-практ. конф. – Львів, 1999. – с. 136-137
2
 
117
Сучасний стан дубових лісів у карпатському регіоні, проблеми їх збереження і примноження Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва. Тези міжн. наук.-практ. конф. – Львів, 1999. – с. 17
Р.І. Бродович
А.М. Гаврусевич
Ф.Ф. Гербут
Ю.Д. Кацуляк
118
Раціональне використання лісових генетичних ресурсів для селекційних програм і потреб насінництва Проблеми екологічної стабільності Східних Карпат. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Синевир, 1999. – с. 226-227.
2
П.С. Каплуновский
В.І. Ступар
В.С. Феннич
А.В. Фундюр
119
Інтродукція лісових деревних видів у Карпатах Науковий вісник, дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття. – Львів, 1999. – вип. 9.9. – с. 55-60.
6
В.І. Ступар
В.С. Феннич
А.В. Фундюр
П.С. Каплуновский
120
Лісомеліоративні заходи охорони земель від ерозії та деградації в Карпатах Основные причины обезлесения и деградации лесов. Тезисы докладов. – Алушта, 1999. с. 29.
1
В.І. Парпан
А.М. Гаврусевич
Р.І. Бродович
121
Сортовипробування лісових порід в Україні Лісівництво і агролісомеліорація, вип. 96, Харків РВП “Оригінал”, 1999. – с. 3-9
7
І.М. Патлай
П.Т. Журова
Ю.І. Гайда
В.М. Руденко
122
Заключний звіт з теми №9 “Удосконалити насінництво основних аборигенних та інтродукованих деревних видів на основі методів популяційної та плюсової селекції в карпатському регіоні” (№ держреєстрації 0196U014654) Івано-Франківськ, 2002, 200 С.
200
П.С. Каплуновський
Ю.І. Гайда
В.І. Ступар
В.С. Феннич
Т.М. Порада
123
Генетико-селекционные исследования лесных видов в Карпатском регионе Украины Интеграция фундаментальной науки и высшего технического образования. – Воронеж, 2000. – с. 354-359
6
 
124
Наукові підходи до оцінки стану лісового природно-заповідного фонду Прикарпаття Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку. Матер. міжнарод. наук. практ. конфер. – Яремча, 2000. – с. 204-208
5
Р.Р. Олійник
М.М. Приходько
125
Досвід відтворення цінного генетичного фонду лісів методами ex situ Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку. Матер. міжнарод. наук. практ. конфер. – Яремча, 2000. – с. 389-393
5
Н.В. Петренко
І.П. Равлюк
П.С. Скочеляс
О.С. Шевчук
П.М. Николюк
126
Стан збереження лісових генетичних ресурсів у карпатському регіоні України Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку. Матер. міжнарод. наук. практ. конфер. – Яремча, 2000. – с. 393-397
5
В.С. Феннич
Г.Д. Лялюк
127
Дослідження географічних культур кедрових сосен у високогір’ї Українських Карпат Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії. Матер. 12 міжнар. наук. конференції – Полтава, 2000. – с. 323-325
3
В.І. Ступар
128
Вивчення онтогенезу лісових інтродукованих видів в гірських умовах Українських Карпат Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії. Матер. 12 міжнар. наук. конференції – Полтава, 2000. – с. 361-363
3
В.І. Ступар
129
Селекційно-формова структура та деякі лісівничі особливості модрини європейської в карпатських культурбіоценозах Лісівництво і агролісомеліорація, - вип. 97, - Харків, 2000. – с. 72-77
6
М.Р. Яцик
130
Second EUFORGEN Meeting on Social Broadleaves. IPGRI. – Rome, Italy, 2000. – c. 13-15
3
Igor M. Patlaj,
Svitlana A. Los,
Olga I. Sverdlova,
Jury I. Gajda,
Eugeny I. Savitch,
Zoya M. Voronina,
A. F. Olkhovsry and Konstantin P. Badalov.
131
Сорт рослин “Ясень вузьколистий – Закарпатський” Авт. св-во № 1307
В.С. Феннич
132
Сорт рослин “Дуб звичайний – Боржавський” Авт. св-во № 1310
В.С. Феннич,
І.М. Швець
133
Сорт рослин “Модрина гібридна – Мукачівська” Авт. св-во № 1308
М.Н. Мамонов
В.С. Феннич
134
Природно-заповідні території та об’єкти Івано-Франківщини Івано-Франківськ, 2000. – 270 с.
колектив авторів
135
Розвиток лісового сортівництва в Карпатах і на прилеглих територіях Матеріали ХІ з’їзду УБТ.- Харків, 2001.- С. 453-454
2
В.С. Феннич
В.І. Ступар
Ю.І. Гайда
А.В. Фундюр
136
Збереження генетичних ресурсів цінних малопоширених лісових видів у карпатському регіоні та на прилеглих територіях Матеріали ХІ з’їзду УБТ.- Харків, 2001.- С. 380-381
В.І. Ступар
Ю.І. Гайда
В.С. Феннич
137
Вказівки з виділення лісового генетичного фонду, селекції і насінництва в Українських Карпатах Наукові основи ведення багатоцільового лісового господарства у карпатському регтоні. Зб. рекомендацій УкрНДІгірліс.- Івано-Франківськ, 2001.- С. 9-42
34
П.С.Каплуновський
В.І. Ступар
Т.М. Порада
В.С.Феннич
А.В.Фундюр
138
Рекомендації з удосконалення насінництва основних аборигенних та інтродукованих лісових видів на основі методів плюсової і популяційної селекції у карпатському регіоні Наукові основи ведення багатоцільового лісового господарства у карпатському регіоні. Зб. рекомендацій УкрНДІгірліс.- Івано-Франківськ, 2001.- С43-54
П.С.Каплуновський
В.І. Ступар
Т.М. Порада
В.С. Феннич
А.В. Фундюр
139
Рекомендації з використання перспективних інтродуцентів під час створення насаджень різного цільового призначення Наукові основи ведення багатоцільового лісового господарства у карпатському регіоні. Зб. рекомендацій УкрНДІгірліс.- Івано-Франківськ, 2001.- С. 55-63
9
П.С.Каплуновський
В.І. Ступар
Т.М. Порада
В.С. Феннич
А.В. Фундюр
140
Селекція і генетика лісових деревних порід в Україні Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. К.: “Логос”, 2002.- Т. 3.- С. 394-410
17
І.М. Патлай
Г.Т.Криницький
Р.Т. Волосянчук
С.А. Лось
та ін.
141
Розвиток і результати генетико-селекційних досліджень лісових видів у карпатському регіоні Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. К.: “Логос”, 2002.- Т. 3.- С. 472-479
8
В.І. Парпан
142
Розповсюдження і проблеми збереження деревостанів цінних малопоширених лісових видів на Заході України Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Матер. міжнар. наук. конф. в ПЗ “Медобори”.- Гримайлів, 2002.- С. 87-88
2
Ю. І. Гайда
В.І. Ступар
П.С.Каплуновський
В.С.Феннич
143
Збереження лісових генетичних ресурсів в Тернопільській області Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Матер. міжнар. наук. конф. в ПЗ “Медобори”.- Гримайлів, 2002.- С. 89-90
2
Ю. І. Гайда
І.М. Швадчак
М.В. Онищук
Н.Я. Козацька
144
Вивчення генетичних ресурсів окремих цінних малопоширених видів у лісах Карпатського національного парку Зб. матер. міжнар. конф. в Карпатському ПЗ – Рахів, 2002, - с. 579-581
3
В.І. Ступар
Й.Й. Побережник
та інші
145
Заключний звіт з теми №23 „Удосконалити способи лісової селекції, насінництва, збереження і раціонального використання генетичних ресурсів деревних видів у карпатському регіоні та на прилеглих територіях” (№ДР 0100U001491) Івано-Франківськ, 2002.
208
В.І.Ступар
П.С. Каплуновський
Ю.І.Гайда
В.С.Феннич
Т.М.Порада
І.П.Равлюк
146
Стан лісових генетичних ресурсів у карпатському регіоні, шляхи їх збереження і використання. Науковий вісник УДЛТУ.- Вип. 12.4. – Львів, 2002. С. 271-277
7
 
147
Сорт рослин „Ялиця біла „Коломийська” Авторське свідоцтво №0334. – 2003
І.П.Равлюк
П.С.Скочеляс
О.С.Шевчук
П.М.Николюк
148
State, Conservation and regeneration of forest genetic resources in the Carpathians and adjacent territories Natural Forests in the Temperate Zone of Europe-Values and Utilization. – Birmensdorf – Rakhiv, 2003. – P. 154-155.
2
Stupar V.;
Haida Y.;
Fenych V.;
Kaplunovskyj P.;
Porada T.;
Ravliuk I
149
Селекційно-формова структура ялиці білої Abies alba Mill.та її мінливість у карпатських біоценозах Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 104. – Харків, 2003. – С. 84-92.
9
І.П. Равлюк,
В.І. Ступар,
І.Я. Нагнибіда,
Г.М.Сав’як
150
Розповсюдження і проблеми збереження деревостанів цінних малопоширених лісових видів на Заході України Зб. матер. міжнар. конф.: “Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття”. – Гримайлів–Тернопіль, 2003. – С. 425-432.
8
Ю.І. Гайда,
В.І. Ступар,
П.С. Каплуновський,
В.С. Феннич
151
Збереження лісових генетичних ресурсів в Тернопільській області Зб. матер. міжнар. конф.: “Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття”. – Гримайлів –Тернопіль, 2003. – С. 229-238.
10
Ю.І. Гайда,
І.М. Швадчак,
М.М. Онищук,
Н.Я. Козацька
152
Стан генетичних ресурсів малопоширених лісових видів у карпатському регіоні і на прилеглих територіях Науковий вісник. – Вип. 13.3. – Львів, 2003. – С. 165-171.
7
В.І. Ступар,
Ю.І. Гайда,
В.С. Феннич
153
Оцінка недеревних ресурсів лісів Івано-Франківщини Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 104. – Харків, 2003. – С. 68-74.
6
М.Є. Гайдукевич
154
Збереження лісових генетичних ресурсів методами in situ та ex situ і їх роль у виведенні нових сортів рослин Зб. матер. міжнар. конф.: “Біорізноманітність флори: проблеми збереження і раціонального використання”. – Львів, 2004. – С. 191-193.
3
І.П. Равлюк,
В.І. Ступар,
П.М. Николюк,
Г.М. Сав’як,
І.Я.Нагнибіда
155
Характеристика півсібсового потомства ялиці білої в Передкарпатті Науковий вісник НАУ. – Вип. 70. – К., 2004. – С. 77-81
5
І.П. Равлюк,
В.І. Ступар,
Г.М. Сав’як,
І.Я. Нагнибіда
156
Збереження лісових генетичних ресурсів Карпат Зб. матер. міжнар. конф.: “Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти”. – Львів, 2004. – С. 95.
1
В.І. Ступар,
І.П. Равлюк,
Ю.І. Гайда,
В.С. Феннич,
Г.М. Сав’як,
І.Я Нагнибіда.
157
Цвітіння і насіннєношення ялиці білої на клонових лісонасінних плантаціях в Передкарпатті Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 107. – Харків, 2004. – С. 170-178.
9
І.П. Равлюк,
В.І. Ступар
158
Генетичні лісові породоресурси Карпат і прилеглих територій Зб. наук. праць: „Фактори експериментальної еволюції організмів”. – К.: Аграрна наука, 2004. – С. 390-395.
6
В.І. Ступар,
Ю.І. Гайда,
В.С.Феннич
159
Використання генетичних ресурсів малопоширених аборигенних та інтродукованих видів на Закарпатті ЛІС, НАУКА, СУСПІЛЬСТВО: Зб. матер. міжнар. конф. до 75-річчя УкрНДІЛГА. – Харків, 2005. - 137 с.
1
В.С. Феннич
160
Заключний звіт з теми №18/02 „Дати оцінку сучасного стану ялицевих лісів Коломийського держлісгоспу та розробити практичні рекомендації з удосконалення їх відновлення на селекційній основі” (№ДР 0102U006299) Івано-Франківськ, 2004.
92
Р. Бродович
В. Ступар
Ю. Кацуляк
І. Равлюк
161
Заключний звіт з теми №22/03 „Провести інвентаризацію, детальне обстеження лісових генетичних ресурсів та селекційно-насінницьких об’єктів в Держлісфонді Львівської області і розробити практичні рекомендації з їх впорядкування та використання” (№ДР 0103U007850) Івано-Франківськ, 2005.
183
В.І. Ступар
Ю.І. Гайда
В.Д. Попадюк
І.П. Равлюк
162
Заключний звіт з теми №33 „Провести інвентаризацію лісових генетичних ресурсів карпатського регіону та розробити рекомендації із удосконалення режиму їх охорони і використання” (№ДР 0103U007116) Івано-Франківськ, 2005.
213
В.І. Ступар
Ю.І. Гайда
В.С. Феннич
В.Д. Попадюк
І.П. Равлюк
163
Рекомендаціїіз збереження, відновлення та використання генетичних ресурсів цінних малопоширених лісових деревних видів у карпатському регіоні і на прилеглих територіях Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс: Наукові аспекти ведення сталого лісового господарства. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 2. –С. 7-28
22
В.І.Ступар
П.С.Каплуновський
Т.М.Порада
Ю.І.Гайда
В.С.Феннич
Я.П.Целень
І.П.Равлюк
164
Лісова селекція і насінництво у Карпатах: досягнення, перспективи розвитку, невирішені проблеми Зб. матер. міжнар. конф: „Наукові основи ведення сталого лісового господарства. – Івано-Франківськ, 2005. – С.34-39
6
 
165
Практичні заходи із впорядкування лісових генетико-селекційних об’єктів Львівщини Зб. матер. міжнар. конф: „Наукові основи ведення сталого лісового господарства. – Івано-Франківськ, 2005. – С.119-124
5
А.М. Дейнека,
Я.П. Целень,
В.І. Ступар,
Ю.І. Гайда,
С.В. Брик,
Н.В. Матвєєва
166
Збереження генетичного різноманіття листяних видів у лісах Буковини Зб. матер. міжнар. конф: „Наукові основи ведення сталого лісового господарства. – Івано-Франківськ, 2005. – С.132-136.
5
М.М. Карлійчук,
В.М. Кашпор,
Ю.І. Гайда,
В.І. Ступар,
В.В. Герус,
Ю.Д. Кацуляк
167
Генетичні ресурси ялиці білої в Карпатському регіоні Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 108. – Харків, 2006. – С. 152-156.
4
І.П.Равлюк
168
Курс лекцій з лісової селекції Івано-Франківськ, 2006
 
Design by Konung 2005 - 2024