Ковтуник Іван Миколайович
Ковтуник Іван Миколайович
12.04. 1936

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік МАНЕБ

   Ковтуник Іван Михайлович народився 12 квітня 1936 року в с. Малий Гвіздець Коломийського району Ів-Франківської області в сім'ї селянина.
   Після закінчення Гвіздецької середньої школи з 1954 по 1957 рік служив в Збройних силах СРСР (курсант Вольської авіаційної військової школи, старший бортовий авіамеханік військової частини №23587).
   Після служби в армії поступив в Житомирський сільськогосподарський інститут - агрономічний факультет. Під час навчання в інституті працював заступником секретаря комсомольської організації агрономічного факультету і останні два роки по лінії комсомолу читав лекції на загальносуспільні і політичні теми.
   Після закінчення Житомирського сільськогосподарського інституту в 1962 році за рекомендацією бюро Житомирського обкому комсомолу був направлений на роботу інструктором обкому комсомолу у відділ агітації і пропаганди.
   В цьому ж році був направлений обкомом партії на посаду голови колгоспу ім. Дзержинського с. Хажин Бердичівського району Житомирської області.
   В 1966 році поступив в аспірантуру стаціонарного відділення при кафедрі рослинництва Житомирського сільськогосподарського інституту.
   По закінченню аспірантури за розподіленням Міністерства сільського господарства України був направлений в Науково-дослідний інститут зрошувального землеробства (м. Херсон), де працював старшим науковим співробітником.
   В 1972 році за направленням Міністерства сільського господарства України призначений заступником директора з наукової роботи Івано-Франківської державної обласної сільськогосподарської дослідної станції (м. Коломия).
   В 1976 році пройшов за конкурсом на посаду доцента кафедри рослинництва Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
   В 1979-1982 рр. працював директором Кам'янець-Подільського радгоспу-технікуму, на той час одного з найбільших середніх навчальних закладів України за обсягом землі, тварин, будівель та підготовки за різними спеціальностями сільськогосподарськиих навчальних закладів.
   З 1982 року по даний час доцент, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики сільськогосподарських культур Подільського державного аграрно-технічного університету. За період роботи в Подільському державному аграрно-технічному університеті опубліковано 108 наукових праць, 12 методичних посібників, в тому числі підручник з тваринництва, багаточисленні статті в періодичних виданнях, районних, обласних та республіканських журналах і газетах.
   Брав участь в організації та проведенні міжнародних та республіканських семінарів. Активно працює з студентами і аспірантами.
   Створена наукова школа з підготовки кандидатів та докторів наук в галузі рослинництва. Під його кервництвом захищено чотири кандидатських дисертації та підготовлено до захисту п'ять дисертацій.
   Із 70 років прожитих на землі Іваном Миколайовичем Ковтуником понад 38 років тісно пов'язано з аграрною наукою, а 30 - аграрною освітою.
Design by Konung 2005 - 2024