Filip Marja
25. 5. 1856 - 5. 4. 1930

Tu spoczywaja s. p.
KAROL | MARJA
FILIP | FILIP
1/IV 1852 | 25/V 1856
30/X 1893. | 5/IV 1930.
Prosi o pozdrowienie
Anielskie
- - Filip Marja
Design by Konung 2005 - 2024